Posts

291119

kilvan nìwin tswesya si tengkrr
zup herwì a tsari hewne fkan .
new leyr sivi herwì kilvanur .
sngä'i nì'it fkeytivok
yosìn payä a tskxepay .
nìn 'awpol nìfnu .

281119

aylì'u fìnivir teya si
fnu faylì'u nìwotx
'efu oel futa syokup
oemì txängay nìfnu

hum ftu oe
zene hivahaw
oe slä ke tsun
hum ftu oe

271119

fìtrr kä oe ne kelku 'eylanä oeyä fte kiväteng ulte moe tìng nari relur arusikx 'awsiteng. 'o' lu fwa ke fpìl numtsengteri. lu oeru tìkangkem nìtxan nìngay ulte fkxarat 'efu oel...

new oel futa tsivun oe miveyam yawntu oeyä taluna lu oer fkxara apxay. snanumultxa oeyä hasey lu ye'rìn. ke tsun pivey.

261119

holahaw nìltsan nìtxan. txen slu oe rewonkrrka lehawngkrr ulte lefpomtokx sngä'i slivu nì'ul. 'ìrmefu spxin nì'it oe, ha payti näk oel ulte hahaw txankrr (hahaw nìtam oe).
zìsyo fra'u.
pamrel si oe numultxafpi oeyä, tsakrr yur pa'lit lefngap oeyä oel. nolew tsakem sivi txankrr nìtxan slä lu tìkangkem oer nìhawng.
tìkangkem si oe fìtxon. eyktan tìkangkemä oeyä trray za'u frrfen alunta yur oel fra'ut. 'efu ngeyn slä tìkangkem si nìftxavang fte siva.
uvan si oe krra tätxaw kelkune ulte yawntuhu oeyä pängkxo nì'it. txantsana trr atxantsan fìpum lu.

251119

'eylanhu oeyä keiäteng oe fìha'ngir. lu tute a ftamia nì'it fìlì'fyat ulte mi tsun nìNa'vi pivlltxe nì'it nì'aw. ke plltxe po oeru san lol sìk ki plltxe san hrh sìk, hrh. pängkxo moe tengkrr tìran mì samì tsun fko fya'omì tivìran hu nantangtsyìp fkeyä a tseng.
fìtsengne tìran oe pxìm krra 'eveng lu oe, ulte var tsakem sivi oe taluna tsatsengmì mawey 'efu oe. fìtrr tseri futa mun'i sunu oeru frato a utralä vultsyìpti a'aw tuteol fte fkip vultsyìp fìutralä ke tsivun sute tsyivìl. 'efu keftxo oe tsawtalun. tsyìl oel fìutralti takrra 'eveng lu oe. tsakem lom lu oer set.
'uot atxantsan kolanom fìtrr. 👀 fì'ut so'ha nìtxan taluna tsun sivar hu yawntu oeyä krra kelkut peyä tok fte uvan sivi. ftxozäkrrka zìskrrwewä zìsìtam new oel fì'ut nìtxan slä ke tsun kivanom.

241119

nìfrakrr tìkangkem si oe. tì'ongokxìri 'evengä ftxozä si pxaya 'eveng a'ewan mì sìkangkem si tsamì oe a tseng ulte tsatseng velke slu nìwin. sa'sem eyktanur fìftxozäyä ke yune kaw'it, ulte ke hum krra ftxozähasey lu. ngäzìk lu fwa omum teyngta ftxey fìtute hapxìtu ftxozäyä lu fuke, taluna pxaya tutel tok fìtsenget.
ye'rìn tsun hivum oe, ulte oe hu 'eylan oeyä kä ne kelku peyä.
tìng nari fìtxon rusikxa relur alu Uniltìrantokx hu 'eylan oey krra tok kelkut peyä moel. 'o' lu nìtxan. pamrel si oe numultxafpi krra tìng nari relur arusikx moe, slä mi 'o' lu.

231119

'alo amune tìkangkem si fìtrr taluna ke tsolun tìkangkem si oehu a tute tìkangkem sivi fìkaym. mi zolene tìkangkem sivi fìrewon. ha, 'efu ngeyn oe nìtxan. zene trray tìkangkem sivi.
var ngivop oel lì'fyati fìtxon yawntuhu oeyä. 'o' lu, slä 'efu ngeyn.
pamrel sìsyi.