yapay

tìvawm nìfya’o tuteyä letwan nìk’ong ‘ong
klltelok tìran yapay akxum nìler
tsun nìftue wäpivan fayutralkip mì song
fpìl ngal tsat a tse’a ngal tsat a tuteo srer

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe