291119

kilvan nìwin tswesya si tengkrr
zup herwì a tsari hewne fkan .
new leyr sivi herwì kilvanur .
sngä'i nì'it fkeytivok
yosìn payä a tskxepay .
nìn 'awpol nìfnu .

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe