151119

tsun hivahaw oe nìltsan nì'ul alunta kìmanom oel apxa sräti a fkoru lew si. fìfnesrä ku'up lu ulte fkori ta'lengit txap. fìsrä oer fkan sämyamna ulte tsaw txantsan lu. sämyam yawntuä oeyä lu oer lom.
fìtxon ftia oe fte tìfmetokìri a teri ftia ronsemti a suteyä 'okrol emziva'u. lu pxaya tute a zene oer smivon feyä 'okvur. txele eltur oeyä tìtxen si slä sngum si oe mi nìtxan. txo fìsnanumultxari ke siva oe, zene nìmun oe fìkem sivi. numtsengìri oeyä tsranten nìwotx fìsnanumultxa.
trray lu oer fìtìfmetok. fìkaryuä snanumultxa ngäzìk nìtxan lu a fmawnit stolawm oel alunta sngum si nìtxan. kop tìkangkem si oe trray.

kop lu oer pxaya mauti a tsari 'ur stum fkan yo'kona, fìmautiru lu vawma ta'leng arìkean. mìfa fìmauti neyn sì hewne lu, ulte lu txa'a yo'ko akllvawm. sunu oer nìhawng nìngay hrh.

sa'nok oey fìtxon plltxe san new oel futa kelkune oeyä nga za'u fte ftxozä sivi hu soaia eylansì sìk. ultxa ke si li oe hu tsasoaia alunta so'ha oe nìtxan nang! ultxa sìyi oe sa'nokhu oeyä ulte 'awa trrmaw ftxozä tì'ongokxä oeyä len. oeri tsatrrmì solalew zìsìt amevomun, wou.

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe